top of page

אודות

Chemistry Class

קדימה מדע היא הנציגות הישראלית של World ORT, ארגון בינלאומי חובק עולם, הפועל מ-1880 ביותר מ-100 קהילות ברחבי העולם לצמצום פערים וחיזוק קהילות דרך הכשרה וחינוך.

בישראל, אנו מרכזים את ההשקעה שלנו בחינוך המדעי והטכנולוגי בפריפריה, לטובת צמצום פערים כלכליים-חברתיים, להבטחת עתידה של המדינה.

אנו מתאימים את החינוך של היום לצרכים ולאתגרים של עולם העבודה והאקדמיה, ובכך מציידים את תלמידינו בכלים ובהבנה כי הם יכולים להשתלב בעולמות אלה בהצלחה.

אנו עושים זאת במסגרות החינוך הפורמאלי והא-פורמאלי שלנו, באמצעות הקניית כלי חשיבה, יוזמה ומיומנויות, המאפשרים צמיחה ומימוש של הפוטנציאל האישי של תלמידינו, באופן המפגיש בין יכולותיהם לבין הזדמנויות.

אנו פועלים בישראל יד ביד עם משרדי הממשלה, בהם משרד החינוך, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד המדע ומשרד הרווחה. כמו כן, בשותפויות עם השלטון המקומי, האקדמיה וארגונים אחרים מהמגזר השלישי והעסקי.

 

כל זאת במטרה לסייע במתן מענה לאתגרים הלאומיים ובקידום המטרות של מדינת ישראל דרך החינוך למדעים וטכנולוגיה ולטובת בניית הון אנושי איכותי לקידום המשק והכלכלה.
 

בעלי תפקידים

bottom of page