top of page

הודיות

כפר נוער ובית ספר בגליל התחתון

פר הנוער הודיות מורכב מבית ספר דתי, פנימייה ומשק חקלאי הממוקמים בסמוך לקיבוץ לביא בגליל התחתון, מערבית לטבריה והכנרת. זהו אחד מבתי הספר הראשונים להצטרף לרשת החינוך, אחרי שנים שבית הספר היה מסונף לארגון.

  
כפר הנוער בעל האווירה הפסטורלית, משרת בנאמנות כ-250 תלמידים בגילאים 12-18. 90% מהתלמידים הם ממשפחות מעוטות יכולת מרקע סוציואקונומי נמוך מאד. 50% מהתלמידים בהודיות הם ממשפחות חד הוריות. רוב התלמידים הם עולים חדשים.


ככאלה, לעיתים נחשפים התלמידים בהודיות לחוויית לימודים משמעותית לראשונה בחייהם. כאשר הם נקלטים בבית הספר התיכון, רובם מצויים ברמה נמוכה בהרבה מהממוצע בגילם, כיוון שבשגרה היומיומית שלהם לא הייתה להם הפניות לעסוק בלימודים כמו שאר בני גילם. בנוסף, רבים מגיעים מרקע דל וגישה מוגבלת לפעילויות העשרה מחוץ לשעות בית הספר. על כן המשימה הראשונית עמם היא ליישר קו וללמד מיומנויות בסיסיות, לפני שמתחילים בכלל בלימודים לקראת בחינות הבגרות.


בהתחשב בכך, העובדה ששיעור מסיימי הבגרות עומד על 75% נכון ל-2018, מעל הממוצע הארצי, מרשימה ביותר. מדובר בזינוק של 57% לעומת 48% ב-2016. נתון זה הוא אחד העדויות לעבודה הקשה והפורה של הצוות יחד עם התלמידים ולהשקעות הרבות שמבצעת קדימה מדע בבית הספר. 


כפר הנוער הודיות עושה עבודת קודש בעזרה לתלמידים המתמודדים עם קשיים אישיים בהתבגרותם. הכפר משקיע מאמצים כבירים ביצירת פעילויות יצירתיות מחוץ לתוכנית הלימודים כדי לשמור את הילדים פעילים ושבעי רצון  אחרי שעות בית הספר. הכפר דואג גם לצרכי הילדים הבסיסיים כמו אוכל מזין וסביבה תומכת. עבור חלק מהילדים בהודיות, זהו הבית היחיד שלהם והם אף שומרים על קשר עם בית הספר גם הרבה אחרי שסיימו את הלימודים.

מנהל הכפר: אלי שטיין

מנהל בית הספר: עופר ירושלמי

מספר תלמידים: 220

מספר מורים: 60

bottom of page