top of page

תיכון כפר קנא

תיכון כפר קנא, הידוע גם בשמו תיכון אבן רושיד, הוא בית ספר שהתקשר לאחרונה עם רשת אורט העולמית. ביה"ס ממוקם ביישוב הערבי-ישראלי כפר קנא שבגליל. בשנת 2014 נמנו עם תושבי הכפר מעל ל 20,000 תושבים.

בכפר קנא ישנם 6 בתי ספר יסודיים, שתי חטיבות ביניים ותיכון אחד המונה נכון לנה"ל 2021-2022 640 תלמידים בכיתות י' עד י"ב.

בית ספר תיכון כפר כנא שואף להצמחת בוגר יצירתי, חדשני ומצטיין המהווה מנוף לחברה בה הוא חי, בוגר שיכול להתמודד בהצלחה עם אתגרי המציאות המשתנה של המאה ה-21.  בית הספר דואג למתן ההזדמנויות שוות לכל תלמידיו. מחנך ומטמיע בתלמידיו ערכים ליצירת חברה דמוקרטית מתקדמת שביסודה קבלת האחר וטיפוח ערך הנתינה, אחריות והכלה. פיתוח ההון האנושי להובלת שינוי, העצמת המורים בפיתוח מקצועי, שיטות הוראה חדשניות והתייחסות מותאמת לתלמיד.

kfar kanna.jpg
bottom of page