top of page

כפר זיתים

ישיבת "כפר זיתים" הינה מסגרת לימודית ייחודית אשר הוקמה בשנת תשס"ב (2001) כדי לתת מענה למצוקת בני נוער מהמגזר החרדי המתקשים להסתגל למסגרות החינוך החרדיות הקלאסיות בשל קשיים משפחתיים, לימודיים ורגשיים..

הישיבה מציעה מסלול חינוכי ולימודי המאפשר לנוער בגילאי 14-19 להביא לידי ביטוי את כישוריו המגוונים במסגרת ובאווירה המתאימים לעולם ממנו בא.

החזון של כפר זיתים הוא להיות מוסד משפחתי שנותן מענה חם, אוהב, אישי ומקצועי לנערים הבאים בשעריו, שמקנה להם כישורי חיים ותחומי דעת מגוונים, מלמד אותם מקצוע ומגדל אותם להיות יהודים מאמינים ובעלי דרך ארץ, הקשורים לתורה, להוריהם ולמשפחתם.

כפר זיתים מעניק סיוע וסביבה תומכת לנוער חרדי בסיכון והחל את שותפותו עם רשת אורט העולמית בשנת 2010. עד מהרה הפך כפר זיתים לנושא הדגל שח בתי ספר של אורט במגזר החרדי.

Kfar Zeitim.jpg
bottom of page