YOUniversity.jpg

YOU-niversity הינה תוכנית ייחודית של ארגוןWorld ORT  קדימה מדע, המעודדת ומקדמת תלמידים לחשיבה מדעית-טכנולוגית. התפיסה הפדגוגית הייחודית והחדשנית במרכזי המצוינות פותחה בשיתוף עם פרופ' יורם הרפז.

תחת התוכנית פועלים שלושה מרכזים בערים: קריית ים (מדעפארק), באר שבע וירושלים. המרכזים פועלים לפיתוח והטמעה של מצוינות כדרך חיים בקרב תלמידים ובני נוער בכיתות א'-י"ב בתחומי המדע והטכנולוגיה.

התכנית מציעה למידה חווייתית של חקר, הנאה, סקרנות והתנסות אקטיבית ב-45 תחומים שונים כגון: חלל ואסטרונומיה, פיזיקה טילים ורקטות, עיצוב ואדריכלות, פיתוח אפליקציות, מייקרינג, עיצוב אופנה, כימיה WOW, רובוטיקה, רופאים צעירים, יזמות עסקית, מדעי הים והסביבה, טעימות מדע ועוד.

הקורסים מועברים בדרך התנסותית, תוך שימוש בטכנולוגיות מידע ולמידה חדשניות ועדכניות בתהליכי ההוראה והלמידה.