סאסא סטון

setton_logo.png

"סאסא סטון", לשעבר "קו אור" החלה את דרכה בשנת 1993 במכללת דוד ילין בירושלים. בשנת 2009 הצטרפה באופן רשמי לקדימה מדע ומאז מהווה נדבך חשוב ומרכזי בעשייה הארגונית. החל משנת 2014 מהווה חברת בת של קדימה מדע.

 

התכנית פועלת בשיתוף מלא עם משרד החינוך וזוכה לתמיכה ושיתופי פעולה עם ארגונים שונים כדוגמת קרנות, ארגונים חברתיים, ארגונים מן המגזר העסקי ועוד.

התכנית פועלת מתוקף חוק חינוך ילדים חולים בבתי ספר הנמצאים בתוך בתי חולים לילדים, ומתפרסת בכ-160 מרחבים חינוכיים ב-40 בתי חולים כלליים, שיקומיים ופסיכיאטריים בכל רחבי הארץ. התכנית פתוחה וזמינה לכלל הילדים המאושפזים בישראל בגילאי 5 ועד 21 בכל רחבי הארץ וללא הבדל של דת, גזע ומין, בשפה העברית ובשפה הערבית.

התוכנית מסייעת בהארכת יום הפעילות במרכז החינוכי ובגיוונו ובין היתר מציעה סביבה אינטרנטית ייחודית לילדים המאושפזים ותוכניות העשרה שונות הכוללות רובוטיקה, מדעים, צילום, למידה מרחוק ועוד.

 

את התוכנית מלוות מתנדבות שירות לאומי המוכשרות במיוחד למטרה זו. כמו כן, מציעה התכנית מגוון רחב של השתלמויות לצוותים החינוכיים בבתי החולים על פני שנת הלימודים כולה.