top of page

תיכון לוינסון למצוינות
בית ספר דתי חטיבת ביניים ותיכון

תיכון לוינסון למצוינות משרת מעל 200 תלמידים מקריית ים בגילאים 12-18. מרבית התלמידים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ביותר. כ-30% מהתלמידים הם ממשפחות של יוצאי אתיופיה וחלק מהתלמידים מוגדרים כנוער בסיכון ונמצאים בטיפול של משרד הרווחה.


לפני הקמת רשת החינוך, תיכון לוינסון היה מסונף לקדימה מדע. התוכנית החינוכית שיושמה בבית הספר יחד עם שדרוג המבנה והשירותים הניתנים בבית הספר הניבו זינוק משמעותי בהצלחה בבגרויות. משיעור של 29% של תלמידים המסיימים בגרות, בית הספר עלה לשיעור מרשים של 91% ב-2018. בשלוש השנים שבין 2016 ל-2018, בית הספר זינק בשיעור הלומדים אנגלית 5 יח"ל – לשיעור של 48% מהתלמידים, הרבה מעל הממוצע הארצי. 


מנהל בית הספר: הרב שלמה קאפח
מספר תלמידים: 240
מספר מורים: 50

bottom of page