top of page

אולפנת בקעת הירדן

האולפנה היא פנימייה, המשרתת בנות בלבד. היא מכילה בית ספר תיכון לגילאים 15-18, המשמשת ללימודים פורמליים יחד עם לימודי דת עבור בנות מאזור בקעת הירדן. האולפנה הוקמה בסמוך להקמת רשת החינוך בעקבות המחסור במסגרות חינוך ראויות לבנות דתיות בבקעת הירדן. בארבע שנים בלבד הפכה האולפנה לאבן שואבת לא רק לבנות הבקעה אלא לתלמידות מכל רחבי הארץ. אולפנת בקעת הירדן היא חלק מקבוצה ייחודית ביותר בנוף החינוך הישראלי ובשנת 2018 100% מבוגרות האולפנה היו זכאיות לתעודת בגרות.

מנהל בית הספר: הרב איתי פדור

מספר תלמידות: 110

מספר מורים: 15

שיעור זכאות לבגרות: 100%

bottom of page