top of page

עשייה

"קדימה מדע" הינה חברה לתועלת הציבור וללא כוונת רווח, הפועלת בשלושה נדבכים מרכזיים בפעילותה: חינוך לכישורי המאה ה-21 (STEAM), רבגוניות חברתית ושיתופי פעולה בינלאומיים.
החברה מייצגת בישראל את ארגון החינוך הבינלאומי World ORT.

 

קדימה מדע מציעה למגוון אוכלוסיות הצעירים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית מענה ללימודים על-יסודיים בתנאים מיטביים: התמחות בלימודי מדע וחדשנות טכנולוגית, גישה חינוכית הומניסטית המדגישה יחס אישי, כבוד הדדי ואחריות חברתית-סביבתית, וקשרים בינלאומיים עם מוסדות ועמיתים של World ORT.


לקדימה מדע ניסיון רב שנים בשדה החינוך. החברה יוזמת מפתחת ומטמיעה תכניות פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בישראל, המשלבות טכנולוגיות חינוכיות מתקדמות מהארץ ומהעולם.

 הארגון עובד בישראל בשותפות עם:

  • משרד החינוך

  • המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

  • משרד המדע והטכנולוגיה

  • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  • השלטון המקומי

  • מוסדות אקדמיה

  • ארגונים מהמגזר השלישי והעסקי

 

קדימה מדע השקיעה בעשור האחרון מאות מיליוני שקלים בקידום החינוך בפריפריה, באמצעות הקמת סביבות למידה טכנולוגיות מדעיות, פיתוח מודלים מדעיים חינוכיים חדשניים, עבודה שוטפת עם מכללות אקדמיות וטכנולוגיות, טיפוח והשקעה בבתי ספר, הכשרות צוותי הוראה וקידום בני נוער לעבר לימודים אקדמיים.

bottom of page