top of page

מרכזי מצוינות         

YOUniversity.jpg

מרכזי המצוינות הם חלק נרחב של פעילות העשרה לתלמידים מחוץ לתוכנית בית הספר כחלק מהחינוך הא-פורמלי של World ORT קדימה מדע. הפעילות מאפשרת רכישת מיומנויות וכישורי חיים שאינם נרכשים במסגרת הפורמלית, תוך כדי התנסות אישית.


תוכניות ההעשרה הן עוד חלק בצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה, משום שהן מאפשרות קורסים ופעילויות מעשירות ואיכותיות שקודם לכן היו רק במרכז הארץ, בעלות סמלית. 


מרכזי המצוינות מסייעים בגיבוש הזהות האישית ומביאים לשיפור ביכולות האישיות והחברתיות, מפתחים כישורי מנהיגות ומונעים התנהגויות סיכון בקרב בני נוער.


קדימה מדע מפעילה שני סוגים של מרכזי העשרה: שלושה מרכזי YOUniversity שהקימה ושמונה מרכזי מצוינות "אופק" של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

אור, יעקב ואריאל מצפת סיפרו לנו כי אופק נותן להם ולבני נוער בעיר מפלט ומונע מהם להסתובב ברחובות ולהתדרדר, דואג להם לעניין ואף מקנה להם מקצוע: "אין מה לעשות האמת אחרי הלימודים.. או שהולכים לעבודה או שמסתובבים ברחובות ואז בצפת זה בדר"כ מגיע למקומות לא כל כך טובים. אז אופק נותן תעסוקה ומעבר לזה אתה רוכש מקצוע". הם אף העידו כי כמה נערים בעיר עוסקים בצילום ובמחשבים באופן מקצועי בזכות הקורסים ומתפרנסים בכבוד".

bottom of page