קורס רובוטיקה WEDO

העולם בו אנו חיים מלא במערכות טכנולוגיות. ערכת לגו we do2.0 מאפשרת בניית דגמים מציאותיים והדגמה כיצד מערכות טכנולוגיות פועלות.

השילוב של בניה באמצעות אבני לגו, שילוב של חיישנים ומנועים עם תוכנת MINDSTORMS מביא את התלמידים ללמידת חקר מעמיקה, תוך שילוב של חוויה לימודית מאתגרת. התהליך כולל הגדרת הבעיה והצורך, העלאת רעיונות, בחינת הרעיונות מול הדרישות, ובחירת הרעיון לפתרון הבעיה. התהליך מזמן חשיבה יצירתית , איתור תחומי עניין אצל כל תלמיד, יכולת ביטוי עצמית, שיתוף פעולה ועבודת צוות. בהמשך הקורס התלמיד יתנסה בבנייה ותכנות לגו, יתנסה בעבודת צוות, את השוני בין התלמידים בקבוצתו, וירכוש מיומניות טכנולוגיות, חברתיות ורגשיות, כמו הצלחה וכשלון, אני בתוך קבוצה, יצירתיות ועוד.

פרטים

20 משתתפים בקורס הבסיסי + 11 בקורס מתקדם שיכלול בין השאר פתרון בעיות ובנייה לתחרות. ניתן לבצע קורס למספר קבוצות במקביל עם מספר מדריכים. למשל כיתות של 35 תלמידים יחולקו לשתי קבוצות שכל אחת תעבוד עם מדריך בנפרד.

טווח גילאים:

כיתה ד'

  • נבנה מודלים מלגו (כמו מלגזה או מכונית) ונתכנת אותם לבצע פעולות ספציפיות (למשל הרמת חפצים או נסיעה עד למכשול ועצירה).
  • נתכנן ונבנה דגם לרכב שיאסוף פסולת ימית.
  • נתכנן ונבנה אבטיפוס של התקן שמפעיל אזעקה בהתאם למזג האוויר.
  • נתכנן, נבנה ונבחן רכב חלל לחקר פלנטות רחוקות שיכול, בין השאר, למלא אחת מן המשימות הבאות: להיכנס למכתש ולצאת ממנו, לאסוף דגימת אבן, לקדוח חור באדמה.
דילוג לתוכן