ארועים

תחרות רובוטיקה
Rabin High School
יום היכרות עם כפר סילבר
Kfar Silver
יום יצירת המוטציות הבינ"ל
HaMelacha St 21

We Need Your Support Today!

World ORT קדימה מדע © 2019