1/4

הקורסים יתקיימו באופן מקוון מלא • מתקיימים בשעות אחה"צ • 15-20 מפגשים שבועיים

משך כל מפגש כ 90 דקות • תחילת הקורסים במהלך דצמבר 2020

קורסים מקוונים

שנה"ל תשפ"א  2020-2021

World ORT קדימה מדע © 2019