World ORT קדימה מדע © 2019

  • content KadimaMada

צפו בסרטון של תלמידנו לחג החנוכה

צפו בתלמידים ובמנכ"ל שלנו המאחלים חג חנוכה שמח לתלמידים, מורים, מדריכים, צוותים חינוכיים ולוגיסטיים, לכל שותפינו לדרך וחברינו ב- World ORT ברחבי העולם.

תודה לתלמידים הנהדרים שהשתתפו בסרטון.

תלמידה מכפר סילבר מדליקה חנוכיה


התלמידים בבתי הספר של World ORT קדימה מדע השתתפו גם בסרטון של ORT העולמית.