• content KadimaMada

צפו בסרטון של תלמידנו לחג החנוכה

צפו בתלמידים ובמנכ"ל שלנו המאחלים חג חנוכה שמח לתלמידים, מורים, מדריכים, צוותים חינוכיים ולוגיסטיים, לכל שותפינו לדרך וחברינו ב- World ORT ברחבי העולם.

תודה לתלמידים הנהדרים שהשתתפו בסרטון.

 חנוכה חנוכיה תלמידה כפר סילבר
תלמידה מכפר סילבר מדליקה חנוכיה


התלמידים בבתי הספר של World ORT קדימה מדע השתתפו גם בסרטון של ORT העולמית.


37 צפיות