בית ספר שיח

סטאטוס הפרויקט: פרויקטים פעילים

תיכון שיח הינו מסגרת חינוכית אלטרנטיבית צומחת השמה דגש על המפגש האנושי ויצירת מרחב של חיים שבו ילדים ומבוגרים כאחד יכולים לחיות באופן משמעותי ורלוונטי.

מטרת שיתוף הפעולה בין קדימה מדע ותיכון שיח הוא להרחיב את פעילות המייקרס המאפשרת חווית למידה אינטרדיסציפלינרית המבוססת עשייה ויצירה בידיים ולמידה התנסותית באמצעות מענה על שאלות ויצירת פרויקטים פיזיים וטכנולוגיים, בדגש על סוגיות בקהילה.

באמצעות פעילות מייקרס מבוססת פרויקטים ולמידה אישית, אנו שואפים להרחיב את ארגז הכלים שיהיה נחוץ לילדים של היום בעולם של המחר.

מבנה הפעילות

תכנית תלת-שנתית ללימודי מייקרס מתחלקת ל-2:

  • שעות הבוקר – כחלק מהפעילויות בתיכון שיח.
  • שעות אחה"צ – כפעילות א-פורמלית פתוחה לקהילה.
  • ימי שיא כגון אירועי האקתון, ירידים שיופעלו ע"י משתתפי התוכנית ויהיו פתוחים לקהל הרחב.

הדרכה וליווי מקצועי

הקשר בין אנשי הצוות של תיכון שיח לבין מדריכי קדימה מדע הינו שיתוף פעולה סינרגי ודו-כיווני.
אנשי הצוות של תיכון שיח יוכשרו ע"י מדריכי קדימה מדע באמצעות ימי השתלמות וסמינרים , כך שיוכלו להעביר את פעילויות המייקרס בשעות הבוקר.
לחילופין או בנוסף, מדריכי קדימה מדע יוכלו להדריך פעילויות שונות.

בשעות אחה"צ, תיכון שיח יפתח לקהל הרחב ויהווה מוקד לפעילות א-פורמלית בקהילה.
מתוקף הכשרתם, אנשי הצוות של תיכון שיח יוכלו להרחיב את שעות ההוראה שלהם ולהציע קורסים בבית שיח לקהל הרחב.
זאת ועוד, המורים יוכלו להיקלט כמדריכים של קדימה מדע בפעילויות א-פורמליות המתקיימות בקהילות אחרות במטה אשר.
באופן זה, ניתנת אפשרות למורים להרחיב את שעות ההוראה שלהם ולקבל תמורה נאה עבור עבודתם.

שילוב בקהילה

מלבד ההיבט הפדגוגי של מעורבות בקהילה שיטופל בקורסי המייקרים בשעות הבוקר, תינתן הזדמנות למשתתפי הקורסי הבוקר להיות עוזרי הוראה בקורסים המתקיימים בשעות אחר הצהריים.
באופן זה, הילדים יתנסו באתגרים של הובלת קבוצה והדרכתה ואף יוכלו לקבל תגמול כספי על כך.
עוזרי ההוראה ילווו ע"י מנחים מצוות המורים/מקדימה מדע שיהיו נוכחים בשעות הפעילות הא-פורמלית.

קורסים

תכנית הלימודים האינטרדיסיפלינרית בנוייה במבנה ספירלי.
השנה הראשונה מוקדשת לקורסי מבוא בהם ישולבו מיומנויות שונות בסדרה של מפגשים לאורך השנה.
תוך כדי יישומו של הידע הנרכש בקורסי המבוא, התלמידים יעמיקו וישכללו את מיומנויותיהם ואף יביאו אותם לידי ביטוי בפרויקטי גמר בעלי עניין חברתי-סביבתי-קהילתי.

גלריית תמונות של הפרויקט

דילוג לתוכן