מכללות טכנולוגיות

סטאטוס הפרויקט: פרויקטים פעילים

אחד האתגרים הגדולים בשוק העבודה בישראל הוא מחסור בהכשרה מקצועית לטכנאים, הנדסאים, רתכים ופועלי בניין מנוסים.
רק 11% מהסטודנטים בישראל לומדים מקצועות אלה, ואילו הדרישה לבעלי מקצוע אלה עולה בהרבה על ההיצע. פער זה משפיע לרעה על הפריון בתעשיות אלה, בייחוד באזורי הפריפריה.

מסלולי הכשרה מקצועית סובלים מתדמית שלילית בחברה הישראלית בשל משאבים מעטים של מכללות טכנולוגיות רבות ובשל חוסר המודעות לכך שכיום ישנו צורך בהכשרה טכנולוגית ברמה גבוהה גם לתפקידים מסורתיים, הנתפסים עדיין כ"צווארון כחול" וכשייכים לבעלי מקצוע לא מיומנים.

חלק מהתדמית הזו נובע מכך שהמכללות הטכנולוגיות מקבלות פחות תקציבים מהממשלה לעומת מכללות אקדמיות, ולכן קשה להן להציע מורים איכותיים, שירותים וציוד באותה הרמה של המכללות האקדמיות והאוניברסיטאות.
לכן האתגר הלאומי הוא לגרום למכללות הטכנולוגיות להיות מושכות יותר עבור הדור הצעיר, בין היתר באמצעות ציוד מתקדם ומסלולי לימוד מושקעים.

לשם כך , קדימה מדע מקיימת שיתופי פעולה עם מספר מכללות טכנולוגיות בישראל.
זאת גם על מנת לצמצם את הפערים בין צעירים בפריפריה למרכז הארץ ולתת מענה לצורך ההולך וגובר באנשי מקצוע מיומנים.

דילוג לתוכן