שלבים

סטאטוס הפרויקט: פרויקטים שהושלמו

קדימה מדע הפעילה עבור משרד החינוך את תכנית "שלבים" – שירותי חינוך לילדים חולים בבית. התכנית פעלה על בסיס חוק חינוך חובה חינם לכל הילדים החולים בישראל השוהים בבית יותר מ-21 יום. ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם המספקות שירות מסוג זה.

מטרתה העיקרית של התכנית היתה להבטיח את רצף החינוך של התלמידים, לאפשר להם לשמור על שגרת החיים והלמידה ככל הניתן במהלך היעדרם מבית הספר, ולהשתלב בקלות בחזרה ללימודים לאחר החלמתם.

לכל תלמיד ששהה חולה בביתו הותאמה תכנית חינוכית אישית, שנבנתה ע"י צוות מוסמך של קדימה מדע בשיתוף צוות המורים של בית הספר. התכנית הותאמה לצרכיו של הילד, מצבו הרפואי, סוג החינוך אליו השתייך ותכנית הלימודים שלו לפני שחלה. מורים מוסמכים מטעם קדימה מדע, הגיעו לבתי התלמידים החולים על מנת להקנות להם את חומר הלימוד ולסייע להם להשלים את פערי הידע שנוצרו כתוצאה מהיעדרותם מהמסגרת החינוכית. תלמידי החינוך המיוחד קיבלו  גם הם סיוע חינוכי וטיפולים פרה-רפואיים, בהתאם לזכאותם. חלק מתכנית הלימודים התקיימה באמצעות מערכת למידה מרחוק.

דילוג לתוכן