US Summer Camp

סטאטוס הפרויקט: פרויקטים שהושלמו

תוכנית קייטנת הקיץ התבססה על הניסיון העשיר של אורט העולמית במתן חינוך STEAM באיכות גבוהה ברחבי העולם.
מדי שנה השתתפו יותר מ-7,500 תלמידים ישראלים בין הגילאים 5-17 בתכניות החינוך הבלתי פורמליות של אורט בישראל.
פעילויות מדע וטכנולוגיה מעשירות וחדשניות אלו הועברו על ידי מאות אנשי מקצוע מוסמכים ויוצאי דופן, להם העניקה אורט הכשרה ייחודית בשיטות למידה חווייתיות המשתמשות בטכניקות מאתגרות ומעוררות מחשבה ובסיוע טכנולוגיה מתקדמת.

אורט פעלה בקיץ 2022 בשלושה מוקדים בארה"ב – צפון מזרח, המערב התיכון ודרום מזרח.
שלושה צוותים נשלחו מישראל – צוות אחד לכל מרכז. הצוותים פעלו בארבעה מחנות כאשר בכל מוקד העבירו חמישה ימי פעילות מלאים ויום מנוחה אחד.
התכנית כללה שני חלקים עיקריים – שלושה ימים של קורסי בחירה ויומיים של "האקתונים."

דילוג לתוכן