לוגו של פרוייקט שלבים
shlabim_bear.png

שלבים - שירותי חינוך לילדים חולים בביתם

במדינת ישראל מתגלים בכל שנה אלפי ילדים חולים מכל המגזרים והקהילות, בכללם תלמידים מהחינוך המיוחד. תלמידים אלה נעדרים מהלימודים ונמצאים בביתם, בפנימיות או במרכזים טיפוליים של משרד הבריאות.

 

World ORT קדימה מדע מפעיל עבור משרד החינוך את תכנית "שלבים" - שירותי החינוך לילדים חולים בביתם. התכנית פועלת מכוח חוק חינוך חובה חינם לכל הילדים החולים בישראל, אשר נמצאים בבית מעל 21 יום.
ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שמציעה שירות מסוג זה.

 

מטרתה המרכזית של התכנית הינה להבטיח את הרצף החינוכי של התלמידים ולאפשר לתלמידים לשמור במידת האפשר על שגרת החיים והלימודים שלהם גם בעת מחלתם וכן להביא להשתלבות קלה ככל שניתן בלמידה שבקהילה, עם החלמתם.

 

לכל תלמיד חולה בביתו מותאמת תכנית חינוכית אישית, הנבנית ע"י צוות מוסמך של קדימה מדע בשיתוף הצוות החינוכי של בית הספר. התכנית מותאמת לצרכיו של הילד, מצבו הרפואי, סוג החינוך אליו משתייך ותכנית הלימודים שלו בטרם מחלתו. בהתאם לתכנית הלימודים שנקבעה, מגיעים מורים מוסמכים מטעם קדימה מדע לבתי התלמידים החולים על מנת להקנות להם את חומר הלימוד ולסייע בהדבקת פערי הידע שנוצרו כתוצאה מההיעדרות מהמסגרת החינוכית.

 

תלמידי החינוך המיוחד מקבלים גם סיוע חינוכי וטיפולים פרה-רפואיים, בהתאם לזכאותם.

 

חלק מתכנית הלימודים יכולה להתקיים באמצעות מערכת למידה מרחוק.
פתרון זה מאפשר למידה סינכרונית עם מורים און-ליין על ידי חיבור התלמידים החולים בביתם לתשתית טכנולוגית חדשנית.